Kamena Dalmacija

Po bilon san svitu cilog vika hodija
da bi svojoj dici koji šolad donija,
sad je drugi čovik u mom ogledalu
i side kose pribrojiti ne mogu..

Vatra na kominu davno se ugasila,
zadnji oganj tu je mater palila,
još se sićan riči što mi je govorila:
Prije ćeš iz stine nego iz čovika

Daleko je moje more
kamena Dalmacija,
neman više majke
što je za me molila,
ostaju mi samo moja lipa sićanja
miris smilja, pokraj mora maslina

Uvik isti snovi sritni dani ditinjstva
stine starog porta, kuća didova,
još se sićan riči što mi je govorija:
Prije ćeš iz stine nego iz čovika

Daleko je moje more
kamena Dalmacija,
neman više majke
što je za me molila,
ostaju mi samo moja lipa sićanja
miris smilja, pokraj mora maslina

ostaju mi samo moja lipa sićanja,
vratit ću se umrit ispod mojih borova…