Popucale rebatine

Dotaka san krivu kartu notu ja
Promilila se slika svita u koji san virova
Odvezala je svoju ljubav sa porta mojega
Virova san da se meni to desit ne može
Da potegnen rič na onu bez koje ne mogu

Ne piza rič sa usana ka i ona sa srca
Al ima puta kojeg priđeš, a da nazad ne moreš
E da mi je pomaknit ure, uru unatrag
Dotaka san krivu notu i sve izgubija izgubija

Popucale rebatine, šta ju drže za mene,
Popucale sve rebatine

Dotaka san krivu kartu notu ja
Iiskrivila se slika svita u koji san virova
Zaminija san svoju jubav za ferale s ulica
Gruba rič je tako mirno sišla sa mojih usana
Ka da san skuplja bis u sebi i nanju izlija

Popucale rebatine, šta ju drže za mene,
Popucale sve rebatine
Popucale rebatine, šta ju drže za mene,
Popucale sve rebatine