Sedam dana, sedam noci

Tko ti sada ljubi kose plave
Jesi li me dušo prebolila
A jeseni duge kad se jave
Da l’ te sjete da si moja bila

Od tebe mi osta uspomena
Na te davne na te lipe noći
Stara ljubav zaborava nema
Bol u srcu nikad neće proći

Sedam dana, sedam noći
Čini mi se da ćeš doći
Opet sam te zavolio
Oko mene puno žena
Samo tebe tebe nema
Ostavit te nisam smio