Bogu hvala

Nosit ću te oko vrata
Ka i ovi zlatni križ
Nosit ću te ispod kože
Sa sobom u bili svit

Nosit ću te priko praga
Kad u bilom kažeš «da»
Nosit ću te moja draga
Kano i na dlanu kap

Bogu hvala da te imam
Bogu hvala svaki dan
Š ta bi da mi tebe nima
Ja bi ostarija sam
Bogu hvala da te imam
Bogu hvala šta sam tvoj
Moj bi život bija bidan
To je jube zavit moj

Ne bi drugu tija
Da joj zlatne kose mogu bit
Ne bi drugu tija
Ne bi moga drugu zavolit

Ti mi tribaš kano
Sveta nedilja da odmorin
Ti mi tribaš da za tebe
Anđelima zafalin